Skip to main content
۱۴۶ بازدید

دندان پزشک تهران | کلینیک سیمادنت

کلینیک دندانپزشکی سیمادنت
کلینیک دندانپزشکی سیمادنت
منتشر شده در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸

اگر احیانا فرزند دلبندتان از مراجعه به دندانپزشکی خاطره خوبی نداشته و از آن ترس و واهمه دارد، حتما با دیدن این ویدیو نظرش تغییر خواهد کرد
www.simadent.com