Skip to main content
۴۰۷ بازدید

پایانی بر «ریزش مو»

digiasal
digiasal
منتشر شده در تاریخ ۲ تیر ۱۳۹۷

محلول آب پیاز و عسل می تواند راه حلی مفید و دائمی برای درمان ریزش مو باشد. پیاز به علت گوگرد و فسفر و عسل به علت خاصیت ضدعفونی کنندگی در ترکیب با هم می توانند از ریزش موجلوگیری کنند و علاوه بر آن باعث پرپشت شدن موهای ریخته شما شود.

http://digiasal.com/%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4/
عسل نصیری (دیجی عسل)
http://digiasal.com
digiasal@