در حال بارگذاری ویدیو ...

بازسازی امپراتوری روم را با آجر لگو

TrendyTrends
TrendyTrends

ساخت رم باستان توسط روکو باتلیر لذت ببرید و ما از خلاقیت و کار او الهام گرفته ایم. تلاش او در پشت تلاش او گرانبها است و هم به عنوان یک اثر هنری مسحورکننده و هم به عنوان یک ابزار آموزشی عمل کرده است. تاریخ به اشکال مختلف با ما زنده مانده است و ما مفتخریم که یکی از آنها را به شما معرفی کنیم که تماماً از بیش از 100000 آجر لگو ساخته شده است!

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

بازسازی امپراتوری روم را با آجر لگو

۱ لایک
۱ نظر

ساخت رم باستان توسط روکو باتلیر لذت ببرید و ما از خلاقیت و کار او الهام گرفته ایم. تلاش او در پشت تلاش او گرانبها است و هم به عنوان یک اثر هنری مسحورکننده و هم به عنوان یک ابزار آموزشی عمل کرده است. تاریخ به اشکال مختلف با ما زنده مانده است و ما مفتخریم که یکی از آنها را به شما معرفی کنیم که تماماً از بیش از 100000 آجر لگو ساخته شده است!

سرگرمی و طنز