در حال بارگذاری ویدیو ...

کنفرانس تهران

انوش راوید
انوش راوید

ویدیو کمیاب رنگی از کنفرانس‌تهران در سفارت شوروی یا باغ اتابک با حضور چرچیل و استالین و روزولت، آذر ۱۳۲۲ برابر نوامبر ۱۹۴۳. مشروح در
http://arq.ir/290

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کنفرانس تهران

۰ لایک
۰ نظر

ویدیو کمیاب رنگی از کنفرانس‌تهران در سفارت شوروی یا باغ اتابک با حضور چرچیل و استالین و روزولت، آذر ۱۳۲۲ برابر نوامبر ۱۹۴۳. مشروح در
http://arq.ir/290