در حال بارگذاری ویدیو ...

Best Android & iOS Games March 2020 | معرفی بازی اندروید و آیفون

۱۱,۰۹۶ بازدید
موبونیوز
موبونیوز

معرفی بازی اندروید و آیفون :
1) cannon shot!
android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cannonshot.game&hl=en_GB
iOS : https://apps.apple.com/us/app/cannon-shot/id1485022388

2) Real Car Parking 2 :
android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.genetic.realcarparking2&hl=en_GB
iOS : https://apps.apple.com/us/app/real-car-parking-2/id1366598056

3) Safe Zone :
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playsidestudios.safezonezombie&hl=en_GB
iOS: https://apps.apple.com/us/app/safe-zone/id1458295777

4) World War Doh :
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jamcity.wwd&hl=en_GB
iOS: https://apps.apple.com/mx/app/world-war-doh-real-time-pvp/id1406374972?l=en

5) Dadish :
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thomasyoung.gooddadish&hl=en_US
iOS: https://apps.apple.com/us/app/dadish/id1482353224

6) Slap Kings :
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.gameguru.slapkings&hl=en
iOS: https://apps.apple.com/us/app/slap-kings/id1500010832

7) forgotten Anne :
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hitcents.forgottonanne&hl=en_GB
iOS: https://apps.apple.com/gb/app/forgotton-anne/id1457216934

8) Kick-Flight :
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.grenge.kickflight&hl=en
iOS: https://apps.apple.com/gb/app/kick-flight/id1445521758

9) OverDrive City :
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.car.tycoon.game&hl=en_GB
iOS: https://apps.apple.com/ca/app/overdrive-city/id1386230628

10) Pico Tanks :
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pandaarcade.picotanks&hl=en_GB
iOS: https://apps.apple.com/hu/app/pico-tanks/id1261614771

11) Tennis Clash :
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tfgco.games.sports.free.tennis.clash&hl=en_GB
iOS: https://apps.apple.com/ie/app/tennis-clash-game-of-champions/id1346179411

نظرات
Loading...