در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش قواعد زبان انگلیسی.تفاوت دو کلمه بی نهایت کاربردی

وکب استارتر
کانال تایید شده وکب استارتر

تفاوت دو کلمه کاربردی
آموزش قواعد زبان انگلیسی.
.
تفاوت دو عبارت will و going to در چیست؟
از will برای بیان احتمال و اقدام بدون برنامه ریزی در زبان انگلیسی استفاده میکنیم و از going to در قواعد زبان انگلیسی برای بیان نیت و برنامه ریزی استفاده میکنیم.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال
توضیحات

آموزش قواعد زبان انگلیسی.تفاوت دو کلمه بی نهایت کاربردی

3 لایک
159 بازدید
0 کامنت

تفاوت دو کلمه کاربردی
آموزش قواعد زبان انگلیسی.
.
تفاوت دو عبارت will و going to در چیست؟
از will برای بیان احتمال و اقدام بدون برنامه ریزی در زبان انگلیسی استفاده میکنیم و از going to در قواعد زبان انگلیسی برای بیان نیت و برنامه ریزی استفاده میکنیم.

آموزش