در حال بارگذاری ویدیو ...

ارتینگ یا زمین کردن چیست ؟

۴۵,۵۵۰ بازدید
مستندهای مهندسی
کانال تایید شده مستندهای مهندسی

گوینده : سر کار خانم مهسا بهرامی - مترجم : مهندس محسن میرزایی
ارائه ای از وبسایت مستند های مهندسی

با تشکر از وبسایت خوب نماشا

نظرات