Skip to main content
نماوا
۲۱۳ بازدید

  • جعفر

جشن سده در تاجیکستان

جعفر
جعفر
منتشر شده در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

مناظر مختلفی از برگزاری جشن سده در تاجیکستان.