در حال بارگذاری ویدیو ...

?In your IELTS exam does accent matters دکتر امیر روح الامین ، Dr. Amir Rouholamin

ieltsbyamir
ieltsbyamir

?In your IELTS exam does accent matters دکتر امیر روح الامین ، Dr. Amir Rouholamin
How to impress your IELTS examiner
youtube, Facebook, Instagram, apart : @ieltsbyamur / #ieltsbyamir

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال
توضیحات

?In your IELTS exam does accent matters دکتر امیر روح الامین ، Dr. Amir Rouholamin

0 لایک
83 بازدید
0 کامنت

?In your IELTS exam does accent matters دکتر امیر روح الامین ، Dr. Amir Rouholamin
How to impress your IELTS examiner
youtube, Facebook, Instagram, apart : @ieltsbyamur / #ieltsbyamir

آموزش