Skip to main content
بلک میرور
۶۵۷ بازدید

  • (www.geology2017.click ) ( زمین شناخت 2017 )

جلوگیری از آپدیت خودکار ویندوز 10

برنامه نویسی و ریاضی (محمد فتاحی)
برنامه نویسی و ریاضی (محمد فتاحی)
منتشر شده در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵

در این ویدیو می توانید به راحتی از آپدیت خودکار ویندوز 10 جلوگیری کنید.
http://mathprograming.com/