Skip to main content
۵۷۶ بازدید

مستند گنج پنهان

نصرتی وی
نصرتی وی
منتشر شده در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۴

مستندی کوتاه به روایت طیبه دختر 17 ساله ای است که در محروم ترین مناطق جنوب کرمان زندگی می کند. یکی از دلایل اصلی خشکسالی و محرومیت منطقه جنوب کرمان زدن چندین سد بروی هلیل رود بوده که باعث عوض کردن اکوسیستم منطقه جنوب کرمان و ایجاد خشکسالی شده است که در این مستند به آن پرداخته شده است. این مستند در ادامه مستند صدای غربت توسط گروه جهادی تبلیغی منتظران مهدی عج تولید شده است