Skip to main content
۵۱ بازدید

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه مدیران - بخش تعدیل

مدیران تحلیل گر سپاهان
مدیران تحلیل گر سپاهان
منتشر شده در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۸

اگر هنگام درست کردن TMR خوراکی در لیست ترکیب خوراک بهاربندها کم کرده اید باید در این قسمت اطلاعات مربوطه ثبت شود

www.m88.ir
www.m888.ir