در حال بارگذاری ویدیو ...

تولید ماشین های کشاورزی و گلخانه ای

گروه صنعتی تیداپارس
گروه صنعتی تیداپارس

اهمیت توجیه پذیری اقتصادی تولید ماشین های کشاورزی و گلخانه ای
جلسه آشنایی با فناوری های نوین کشت نشایی کارشناسان توسعه مکانیزاسیون
Tel: +989904823436
Web:www.tidapars.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تولید ماشین های کشاورزی و گلخانه ای

۰ لایک
۰ نظر

اهمیت توجیه پذیری اقتصادی تولید ماشین های کشاورزی و گلخانه ای
جلسه آشنایی با فناوری های نوین کشت نشایی کارشناسان توسعه مکانیزاسیون
Tel: +989904823436
Web:www.tidapars.com

آموزش