Skip to main content
۷۰ بازدید

  • .

فناوری برای معلولان

عماد
عماد
منتشر شده در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۶

در بسیاری از شهرها امکاناتی برای معلولان فراهم می‌شود تا آن گروه از افراد بتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند و تقریبا بدون مشکل کارهای خود را انجام دهند در آخرین اتفاقی که در این زمینه افتاده است اختراع ویلچری قابل کنترل بخصوص برای بالا رفتن از پله است.