Skip to main content
۲۵ بازدید

  • Maria
  • Empty❗️
  • ...
  • sohrab
  • •ĐΔ¥Δ•پستای قبلیم نگاه کنید!

بدترین نوع خود کشى‌ست دوست داشتن کسى که....

Leo 313
Leo 313
منتشر شده در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۷

بدترین نوع خود کشى‌ست
دوست داشتن کسى که
هیچوقت حواسش به تو نیست ...!


#امیر_وجود