Skip to main content
زولا
۱۳۷ بازدید

مرتضی منتظری ، استاد هنرمند گلپایگانی

پروژه ساخت
پروژه ساخت
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

رتضی منتظری ، استاد هنرمند گلپایگانی با الهام از درختان ، آثار هنری زیبایی خلق کرده که چشمان هر ببینده ای را به خود مجذوب می کند.