Skip to main content
۱۰۳ بازدید

استاد رائفی پور

شبکه سایبری پارازیت
شبکه سایبری پارازیت
منتشر شده در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

⚠️ماجرای #آب_و_برق_مجانی که امام خمینی قولش را داد از زبان استاد #رائفی_پورگزارش تخلف