در حال بارگذاری ویدیو ...

کسب و کار موفق حاصل درس گرفتن از اشتباهات است 09125281952

آسایش تیم: خدمات آموزشی , مشاوره ای , تبلیغاتی

موفقیت یک کسب و کار حاصل درس گرفتن از تجربه های صاحب آن مجموعه می باشد. خواه نا خواه اشتباه عاملی جداناپذیر از یک مجموعه کسب و کار است. البته لازم به ذکر است اشتباهات باید در راستای رسیدن به اهداف باشد و نه خارج از جاده موفقیت و پیشرفت. مثلا ورود به یک معامله ای که برای ما با ضرر همراه شود یک اشتباه در مسیر پیشرفت است اما آمیختن روابط کاری با روابط احساسی یک اشتباه خارج از مسیر. برخورد با یک رویه نادرست می تواند مجموعه ما را به قله موفقیت هدایت کند. هر اشتباه می تواند یک تجربه گرانمایه برای ما باشد اگر از آنها درس بگیریم.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کسب و کار موفق حاصل درس گرفتن از اشتباهات است 09125281952

۰ لایک
۰ نظر

موفقیت یک کسب و کار حاصل درس گرفتن از تجربه های صاحب آن مجموعه می باشد. خواه نا خواه اشتباه عاملی جداناپذیر از یک مجموعه کسب و کار است. البته لازم به ذکر است اشتباهات باید در راستای رسیدن به اهداف باشد و نه خارج از جاده موفقیت و پیشرفت. مثلا ورود به یک معامله ای که برای ما با ضرر همراه شود یک اشتباه در مسیر پیشرفت است اما آمیختن روابط کاری با روابط احساسی یک اشتباه خارج از مسیر. برخورد با یک رویه نادرست می تواند مجموعه ما را به قله موفقیت هدایت کند. هر اشتباه می تواند یک تجربه گرانمایه برای ما باشد اگر از آنها درس بگیریم.

آموزش