Skip to main content
بلک میرور
۳۰ بازدید

  • mehdi

مصاحبه با بازدیدکنندگان شهرافتاب

mehdi
mehdi
منتشر شده در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۵

این مصاحبه توسط خبرنگار وبلاک "شیمی عکاسی "انجام شده:مردم معتقدند که راه این شهر نوساز نمایشگاهی متاسفانه راهش بسیار دوراست و اگرشما بعنوان کسی که انجا به قصد خرید رفته اید و خودتان غرفه دارید احیانا"نتوانیدبهرعلتی ازخط مترو استفاده کنید- متوجه می شوید که : هزینه کرایه تاکسی بسیار بالاست.همچنین این شهر واقعا بسان یک شهر بزرگ است و علایم راهنما کننده کم و اندک هستند...