Skip to main content
۵۸ بازدید

ماشین زمین شوی - اسکرابر باراننده- کف شور سرنشین دار - نظافت انبار

شرکت اتحاد صنعت صدرا
شرکت اتحاد صنعت صدرا
منتشر شده در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

ماشین زمینشوی، اسکرابر سرنشینداری است که جهت نظافت در صنعت انبارداری، تمیز کردن کف سالنهای بزرگ در کارخانجات و سوله های وسیع مناسب هستند 88999300-021