در حال بارگذاری ویدیو ...

تولید نشای پیوندی

گروه صنعتی تیداپارس
گروه صنعتی تیداپارس

نشای پیوندی
جلسه آشنایی با فناوری های نوین کشت نشایی کارشناسان توسعه مکانیزاسیون
Tel: +989904823436
Web:www.tidapars.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تولید نشای پیوندی

۰ لایک
۰ نظر

نشای پیوندی
جلسه آشنایی با فناوری های نوین کشت نشایی کارشناسان توسعه مکانیزاسیون
Tel: +989904823436
Web:www.tidapars.com

آموزش