در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش طراحی چهره (تعیین سایز مدل)

اسماعیل قائدی
اسماعیل قائدی

تشخیص سایز بندی و اینکه مدل در چه اندازهایی مناسبتر است برای زدن سفارش یا پیشنهاد نزدیکترین اندازه و یا تشخیص سایز مناسب روی دیوار روی بوم روی مقوا و..... یکی از راهها x مجهول است که به راحتی شما را به نزدیکترین اندازه هدایت میکند .... .
اسماعیل قائدی
@esmaeelghaedi64
https://www.instagram.com/esmaeelghaedi64

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش طراحی چهره (تعیین سایز مدل)

۰ لایک
۰ نظر

تشخیص سایز بندی و اینکه مدل در چه اندازهایی مناسبتر است برای زدن سفارش یا پیشنهاد نزدیکترین اندازه و یا تشخیص سایز مناسب روی دیوار روی بوم روی مقوا و..... یکی از راهها x مجهول است که به راحتی شما را به نزدیکترین اندازه هدایت میکند .... .
اسماعیل قائدی
@esmaeelghaedi64
https://www.instagram.com/esmaeelghaedi64

آموزش