وحید رستمی بانی

کانال تایید شده وحید رستمی بانی

توضیحات

وحید رستمی بانی هستم راهبر ارشد بازاریابی CMO تخصص اصلی من در حوزه دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی اینترنتی است. مدل جدید دیجیتال برندینگ: دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال پیشرفته و مدرن شامل 4 فعالیت مستقل است: 1. جذب 2. فعال‌سازی 3. پولسازی 4. حفظ کسب اطلاعات بیشتر از طریق وب سایت رسمی https://vahidrostamibani.ir