ونداد ایده

ونداد ایده

آموزش کورل دراو - کار با ابزار Image Trace ۰۶:۲۱
آموزش کورل ابزار های ترسیم 2 ۱۷:۲۴
۲۸۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
آموزش نرم افزار کورل - ابزار های ترسیم ۲۵:۰۷
آموزش انیمه استادیو-جلسه ششم ۰۳:۱۳
۱۰۸ بازدید ۲ سال پیش
آموزش انیمه استادیو- جلسه پنجم ۰۲:۱۴
۱۰۹ بازدید ۲ سال پیش
شروع کار با انیمه استادیو-جلسه چهارم ۰۲:۴۷
کلید های میانبر انیمه استادیو-جلسه سوم ۰۱:۱۰
انیمه استادیو-جلسه دوم ۰۱:۰۲
۷۳ بازدید ۲ سال پیش
انیمه استادیو جلسه اول ۰۶:۰۶
۱۰۲ بازدید ۲ سال پیش
آموزش ایلاستریتور-جلسه اول ۱۸:۳۷
۲,۶۰۳ بازدید ۲ سال پیش
آموزش نورپردازی در فتوشاپ ۰۳:۱۱
۱,۰۸۰ بازدید ۲ سال پیش
آموزش موکاپ لیبل سی دی ۱۰:۳۴
۱,۲۹۲ بازدید ۲ سال پیش
آموزش پریمایر-افکت های ویدیویی-قسمت اول ۲۰:۴۲
آموزش موشن گرافیک  متن در سینما فوردی ۰۹:۳۹
آموزش پریمایر-جلسه دوم ۰۹:۲۹
۵۸۵ بازدید ۲ سال پیش
آموزش پریمایر-جلسه اول ۱۶:۳۳
۳۵۶ بازدید ۲ سال پیش
آموزش فتوشاپ-تایپوگرافی-1 ۰۴:۳۶
۱,۹۹۲ بازدید ۲ سال پیش
آموزش فتوشاپ-ماسک کردن متن و تصویر ۰۵:۱۱
۱,۸۸۳ بازدید ۲ سال پیش
آموزش فتوشاپ-کالیروگرافی-تایپوگرافی ۰۳:۵۴
آموزش فتوشاپ-طراحی یک لوگو ساده ۰۶:۰۱
۸,۶۱۲ بازدید ۲ سال پیش
آموزش فتوشاپ-طراحی کاراکتر-1 ۰۸:۱۸
۱,۱۳۶ بازدید ۲ سال پیش
آموزش فتوشاپ-ماسک کردن تصویر ۰۱:۵۳
۸۶۸ بازدید ۲ سال پیش
آموزش فتوشاپ-جلسه سوم ۱۰:۳۲
۳۴۷ بازدید ۲ سال پیش
آموزش سینمافوردی-ایجاد شکستگی در دیوار ۰۵:۰۱
آموزش سینمافوردی-ایجاد نمودار های متحرک ۰۵:۵۳
آموزش فتوشاپ-جلسه دوم ۱۴:۱۳
۱,۳۹۱ بازدید ۲ سال پیش
آموزش فتوشاپ-جلسه اول ۳۶:۱۲
۲,۴۲۶ بازدید ۲ سال پیش