وارونه

کانال تایید شده وارونه

تریلر انیمه Kemono Jihen ۰۱:۳۵
انیمه کوتاه URVAN ۰۵:۴۸
موسیقی متن انیمه Kami no Tou ۲:۱۷:۴۲