وارونه

کانال تایید شده وارونه

تریلر انیمه Btooom! ۰۰:۳۰
تریلر انیمه Gantz ۰۱:۴۷
تریلر فیلمInto the badlands ۰۳:۱۵
تریلر فیلم motzart's jungle ۰۲:۲۶
تریلر انیمه Black butler ۰۱:۳۶
تریلر انیمه The Flying witch ۰۱:۳۲
تریلر انیمه Tweeny witches ۰۱:۵۸
تریلر انیمه Jujutsu Kaisen ۰۱:۳۰
تریلر سریال گستره Expanse ۰۱:۰۲
تریلر سریال پسران The Boys ۰۲:۲۸
تریلر سریال House of The Dragon ۰۱:۰۵
تریلر فیلمPaterson 2016 ۰۲:۲۹
تریلر فیلم بوتیک ۰۳:۴۶
تریلر فیلم درخت گلابی ۰۲:۰۵
تریلر سریال Freaks and Geeks ۰۱:۱۷
تریلر سریال The 100 ۰۱:۲۳
تیزر انیمه Goodbye Don Glees ۰۱:۱۵
تریلر سریال OA ۰۱:۴۱
تریلر سریال Money Heist ۰۱:۱۰
تریلر سریال دارک Dark ۰۲:۱۳