وارونه

کانال تایید شده وارونه

تریلر انیمه Futsal Boys!!!! ۰۱:۱۱
تریلر انیمه D Grey Man ۰۲:۴۱
تریلر انیمه Yu Yu Hakusho ۰۱:۰۲
تریلر انیمه Spy x Family ۰۱:۰۸
تریلر انیمه Blast of tempest ۰۱:۵۰
تریلر انیمه Paranoia agent ۰۲:۳۷
تریلر انیمه Btooom! ۰۰:۳۰
تریلر انیمه No Game No Life ۰۱:۲۳
تریلر انیمه Gantz ۰۱:۴۷
تریلر فیلمInto the badlands ۰۳:۱۵
تریلر فیلم motzart's jungle ۰۲:۲۶
تریلر انیمه Black butler ۰۱:۳۶
تریلر انیمه The Flying witch ۰۱:۳۲
تریلر انیمه Tweeny witches ۰۱:۵۸
تریلر انیمه Jujutsu Kaisen ۰۱:۳۰
تریلر فیلمPaterson 2016 ۰۲:۲۹
تریلر فیلم بوتیک ۰۳:۴۶
تریلر سریال Freaks and Geeks ۰۱:۱۷