ویدئوها

ویدئوها

سایپا ۱-۰ فولاد ۰۱:۳۳
استقلال ۳-۳ راه آهن ۰۶:۰۴
تراکتور ۰-۱ پرسپولیس ۰۳:۵۹
دوربین مخفی ۸ ۰۲:۳۳
دوربین مخفی ۷ ۰۴:۲۸
دوربین مخفی ۶ ۰۲:۲۹
ایران ۶-۰ گوام ۰۸:۰۰
فولاد ۰-۲ پرسپولیس ۰۵:۲۰
سایپا ۰-۲ سپاهان ۰۳:۰۹
بارش شهابی برساووشی ۰۱:۲۱
پرسپولیس ۱-۲ ذوب آهن ۰۶:۴۹
نفت تهران ۳-۳ ملوان ۰۳:۲۳
استقلال ۰-۲ ذوب آهن ۰۵:۱۸
سپاهان ۴-۲ پرسپولیس ۰۹:۰۹
صبا ۱-۱ گسترش فولاد ۰۳:۱۷
استقلال ۲-۰ ملوان ۰۶:۰۶
پرسپولیس ۲-۲ پدیده ۰۴:۳۶
ملوان ۱-۰ ذوب آهن ۰۴:۰۴
صبا ۰-۰ استقلال اهواز ۰۱:۵۰