ویدان

ویدان

درس اول بخش چهارم از دوره تسلط بر فروش ۱۶:۲۷
درس اول بخش سوم از دوره تسلط بر فروش ۵۶:۳۰
درس اول بخش دوم دوره تسلط بر فروش ۱۸:۰۶
درس اول بخش اول از دوره تسلط بر فروش ۰۵:۳۵
ترفند شخص ثالث در فروش ۰۱:۰۰
۱۳۶ بازدید پارسال
ترفند تحسین در فروش ۱۴:۴۷
۹۹ بازدید پارسال
نقش قدردانی در فروش ۰۱:۳۵
۱۱۷ بازدید پارسال
قانون طلایی خدمات مشتریان ۰۲:۳۰
۳,۲۱۵ بازدید پارسال
فروش به مشتریان توصیه شده و حفظ آنها ۰۲:۰۴
دلیل جدایی مشتریان از یک مجموعه ۰۱:۲۷
تبلیغاتدهان به دهان ۰۲:۳۲
۸۲ بازدید پارسال
دلیل جدایی مشتریان از یک مجموعه ۰۱:۲۷
۲,۱۴۶ بازدید ۲ سال پیش
برنامه ارجاع رسمی برای تبلیغ ۰۳:۵۴
۶۷ بازدید ۲ سال پیش
داشتن مشتریان همیشگی ۰۲:۰۰
۱۴۱ بازدید ۲ سال پیش
نقش کلمات در فروش و بازاریابی ۰۱:۴۴
۶۸ بازدید ۲ سال پیش
اهمیت دومین فروش در روند کاری ۰۱:۱۴
۷۶ بازدید ۲ سال پیش
نقش عنوان اصلی در تبلیغات ۰۱:۵۸
۶۴ بازدید ۲ سال پیش
نقش فروش اول در آینده کسب و کار ۰۱:۳۱
۵۰ بازدید ۲ سال پیش
نقش اعتبار بخشی به کار خود در تبلیغ ۰۱:۲۶
چگونه فروش بهتری داشته باشیم ۰۱:۴۳
۱۰۸ بازدید ۲ سال پیش
مهارت نگارش متن تبلیغات ۰۲:۳۶
۸۵ بازدید ۲ سال پیش
استراتژی فروش رابطه ای ۰۳:۲۵
۸۲ بازدید ۲ سال پیش
داشتن عنوان قدرتمند در تبلیغ ۰۲:۱۷
۸۳ بازدید ۲ سال پیش
ضمانت بازگشت پول مشتری ۰۳:۲۳
۶۲ بازدید ۲ سال پیش
ترفند تایید مشتری در فروش ۰۱:۲۱
۱,۸۹۷ بازدید ۲ سال پیش
نکات مهم برای متن تبلیغ ۰۳:۰۴
۶۷ بازدید ۲ سال پیش
توجه به نیازهای مشتری در فروش ۱۲:۱۶
۱۲۷ بازدید ۲ سال پیش
اطمینان دادن به مشتری ۰۱:۰۵
۶۸ بازدید ۲ سال پیش
چند عمل کلیدی برای ایجاد رابطه با مشتری ۰۳:۵۳
ضمانت طولانی مدت بهتر است یا کوتاه مدت ۰۲:۴۱
قدرت سوال پرسیدن از مشتری ۰۲:۲۱
۱۲۲ بازدید ۲ سال پیش
چگونه با افرادی که دوست نداریم کار کنیم؟ ۰۲:۵۶
بهترین ویژگی افراد موفق و ثروتمند ۰۷:۳۳
متقاعد کردن در کار ۰۲:۵۱
۱۰۷ بازدید ۲ سال پیش
فواید داشتن نقش رهبری رسمی ۰۲:۵۲
۷۶ بازدید ۲ سال پیش
سه راه کلیدی برای داشتن مشتریان وفادار ۰۹:۳۹
رهبران خوب قصه گو های خوبی هستند ۰۲:۳۹
نقش روابط در فروش بالا ۰۲:۳۰
۱۳۵ بازدید ۲ سال پیش
چه کسانی استحقاق افزایش حقوق را دارند؟ ۰۲:۰۸
نقش معذرت خواهی در روابط کاری ۰۲:۳۱
۸۶ بازدید ۲ سال پیش
تفاوت هدف و مقصد چیست؟ ۰۱:۱۳
۳۶۲ بازدید ۲ سال پیش