افغان دانلود

افغان دانلود

پوزخند ۳۴:۰۲
۴۵ بازدید ۱۶ روز پیش
غمگین ترین آهنگ درباره مادر ۰۴:۲۹
۲۳,۶۲۶ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ غمگین برای مادر ۰۴:۳۳
۱۱,۳۸۷ بازدید ۲ سال پیش
حسین جان موره کربلا طلب کو ۰۷:۴۱
۴۶۰ بازدید ۲ سال پیش
مهد کودک درخشان - مشهد ۰۰:۳۲
۱,۳۰۲ بازدید ۲ سال پیش
ستاره افغان ۱۳ _  مرحله ۵ بهترین ۴۴:۲۴
۷,۰۶۳ بازدید ۲ سال پیش
ستاره افغان ۱۳ -مرحله ۵ بهترین ۴۴:۲۳
۴,۲۷۰ بازدید ۲ سال پیش
ستاره افغان اعلام نتایج شش بهترین ۴۴:۲۴
۱,۹۹۷ بازدید ۲ سال پیش
ستاره افغان ۱۳ ۱:۰۶:۱۸
۷,۱۵۳ بازدید ۲ سال پیش
ویدیو موزیک "جونه مرگ" مسعود سعیدی ۰۲:۵۳
۸,۶۵۵ بازدید ۳ سال پیش
مرحله نهایی – فصل دوازدهم ستاره افغان – قسمت 35 ۲:۱۶:۰۹
فصل دوازدهم ستاره افغان -  9 بهترین ۱:۰۶:۱۰
۱۰,۱۳۲ بازدید ۴ سال پیش
فصل دوازدهم ستاره افغان   - 11 بهترین ۱:۰۸:۳۳
۲۷,۳۲۲ بازدید ۴ سال پیش
فیلم افغانی - همت افغان ۱:۴۲:۰۹
۱۵۴,۶۴۷ بازدید ۴ سال پیش
فصل دوازدهم ستاره افغان - ۱۲ بهترین ۱:۱۱:۳۲
۲۶,۵۸۸ بازدید ۴ سال پیش
فصل دوازدهم ستاره افغان - ۲۴ بهترین ۴۹:۱۸
۱۹,۲۵۵ بازدید ۴ سال پیش
ستاره افغان دوازدهم - 160 بهترین ۱:۰۶:۰۷
۶,۳۰۸ بازدید ۴ سال پیش
ستاره افغان 12 - گزینش قندهار و ننگرهار ۴۴:۱۲
فصل 12 ستاره افغان - انتخابی هرات ۴۴:۰۰
۶۲,۹۰۲ بازدید ۴ سال پیش
جشنواره گل زعفران در هرات ۰۳:۳۴
۵۰۹ بازدید ۴ سال پیش
چاقی ۴۶:۵۹
۱۰۹ بازدید ۴ سال پیش
ستاره افغان - فصل دوازدهم - قسمت اول ۴۴:۳۶
۱۳,۵۶۳ بازدید ۴ سال پیش
اشکان عرب و آصف باختری - آهنگ بهاره دختر عمو ۰۲:۴۹
امیر جان صبوری - آهنگ زمانه - 1395 ۰۴:۲۸
۴۹,۵۷۳ بازدید ۴ سال پیش
فصل یازدهم ستاره افغان - مرحله نهایی ۴۳:۳۲
۹۳,۵۱۴ بازدید ۴ سال پیش
فصل یازدهم ستاره افغان - قسمت 31 - 2 بهترین ۱:۰۶:۴۴
ستاره افغان - فصل یازدهم مرحله نیمه نهایی ۴۴:۰۶
ستاره افغان 11 - مرحله سه بهترین ۱:۰۶:۳۳
۱۱,۵۸۳ بازدید ۴ سال پیش
ستاره افغان 11 - مرحله چهار بهترین ۱:۰۶:۳۴
۳۱,۲۶۹ بازدید ۴ سال پیش
از مه دوری (از من دوری) ۰۲:۳۶
۱۵,۸۰۷ بازدید ۵ سال پیش
آهنگ مادر ۰۳:۰۰
۸۱,۰۸۰ بازدید ۵ سال پیش