انگشتر فیروزه مردانه اصل نیشابور کد R75 ۰۰:۳۳
نگین عقیق شجر دریایی خوش نقش کد N93 ۰۰:۳۲
نگین عقیق یمنی اصل تراش بیضی کد N154 ۰۰:۲۷
نگین فیروزه سبز عجمی اصل کرمان کد N125 ۰۰:۲۹
نگین عقیق شجر تک درخت کد N136 ۰۰:۲۸
۲۶ بازدید ۱ ماه پیش
نگین عقیق قرمز یمن اصل تراش بیضی کد N155 ۰۰:۲۷
نگین یشم اصل تراش بیضی کد N91 ۰۰:۲۷
۴۶ بازدید ۱ ماه پیش
انگشتر مردانه زبرجد اصل کد R73 ۰۰:۲۵
۵۴ بازدید ۱ ماه پیش
نگین اوپال آتشین اتیوپی اصل کد N141 ۰۰:۳۶
انگشتر مردانه توپاز لندن اصل کد R69 ۰۰:۳۴
انگشتر مردانه توپاز سوئیسی اصل کد R68 ۰۰:۳۴
نگین یاقوت کبود اصل تراش بیضی کد N140 ۰۰:۳۴
نگین آمیتیست اصل تراش تریلیون کد N108 ۰۰:۳۱
انگشتر عقیق قرمز مردانه دست ساز کد R62 ۰۰:۴۳
انگشتر مردانه دست ساز توپاز کد R64 ۰۰:۳۵
انگشتر عقیق ظریف مردانه دست ساز کد R63 ۰۰:۳۸
انگشتر مردانه فیروزه نیشابور اصل ۰۰:۳۶
انگشتر عقیق شجر مردانه دست ساز کد R60 ۰۰:۴۶
انگشتر فیروزه سبز مردانه دست ساز کد R59 ۰۰:۳۸
نگین چاروئیت تراش دامله ای کد N80 ۰۰:۳۶
انگشتر فیروزه مردانه دست ساز کد R56 ۰۰:۵۰
نگین زبرجد سبز اصل تراش گرد کد N114 ۰۰:۴۸
انگشتر زبرجد مردانه اصل کد R53 ۰۰:۳۵
۶۲ بازدید ۶ ماه پیش
انگشتر فیروزه سبز نیشابوری مردانه کد R54 ۰۰:۴۹
انگشتر نقره مردانه یاقوت کبود کد R47 ۰۰:۴۴
انگشتر نقره مردانه آمیتیست اصل کد R48 ۰۰:۳۷
انگشتر مردانه یاقوت زرد اصل کد R49 ۰۰:۳۶
انگشتر مردانه فیروزه اصل نیشابور کد R50 ۰۰:۳۲
انگشتر مردانه یاقوت کبود اصل کد R46 ۰۰:۴۴
انگشتر فیروزه اصل مردانه دست ساز کد R42 ۰۰:۲۷
انگشتر مردانه دست ساز موزانایت اصل کد R36 ۰۰:۲۹
انگشتر مردانه عقیق یمنی کد R187 ۰۰:۲۶
۶۳ بازدید ۱۱ ماه پیش