Skip to main content
زودنیوز
کانال تایید شده

زودنیوز

اخبار طنز (صرفا جهت شادی مردم ، و قصد توهین به هیچ کسی را نداریم)

اف ای تی اف
00:59
اف ای تی اف
۹ ماه پیش

پارازیت
00:56
پارازیت
۹ ماه پیش
کشور قم
00:48
کشور قم
۹ ماه پیش

به وقت شام
00:56
به وقت شام
۹ ماه پیش

روز معلم
00:51
روز معلم
۱۰ ماه پیش

روز کارگر
00:59
روز کارگر
۱۰ ماه پیش

خاکستان
00:51
خاکستان
۱۰ ماه پیش