گروه فرهنگی ذوالفقار
گروه فرهنگی ذوالفقار

گروه فرهنگی ذوالفقار

عید سعید فطر ۰۰:۲۴
۱۰۴ بازدید ۱ ماه پیش
شهادت امام علی / کوفه ای دیار علی ۰۸:۰۵
۱۲۴ بازدید ۱ ماه پیش
شهادت امام علی / یاعلی یاعظیم ۰۳:۲۷
۱۴۴ بازدید ۱ ماه پیش
اگر حاج قاسم نبود ۰۲:۱۷
۷۹ بازدید ۱ ماه پیش
ظریف در فیلم های آمریکایی! ۰۷:۲۰
۴۳ بازدید ۱ ماه پیش
مخالفت رهبری درباره مزاکره ۰۱:۳۷
۶۱ بازدید ۱ ماه پیش
نظر رهبری در مورد تصویب برجام ۰۲:۵۰
۸۳ بازدید ۱ ماه پیش
انتخابات ۰۱:۴۶
۱۰۱ بازدید ۱ ماه پیش
بنام خالق نور ۲۶:۱۱
۱۱۶ بازدید ۲ ماه پیش
من ایرانم و تو عراقی ۰۳:۵۳
۷۵ بازدید ۲ ماه پیش
روزه ها پر ویروسه ۰۳:۱۴
۶۰ بازدید ۲ ماه پیش
نماز برپیکر حاج قاسم ۰۲:۵۵
۴۴ بازدید ۲ ماه پیش
حلول ماه مبارک رمضان ۰۰:۳۹
۶۵ بازدید ۲ ماه پیش
آقا و حاج قاسم ۰۱:۲۳
۷۰ بازدید ۲ ماه پیش
آقا و حاج قاسم ۰۰:۵۵
۶۷ بازدید ۲ ماه پیش
سردار حاج قاسم سلیمانی ۰۳:۳۶
۵۱ بازدید ۲ ماه پیش
انگاری هیئت پرو از ویروسه ۰۰:۵۹
۷۶ بازدید ۲ ماه پیش