Skip to main content
۳۶۲ بازدید

فیلم بسیار جالب از برخورد صاعقه به در ختی در خیابان که توسط دوربین پارکینگ ضبط شده که بخوبی قدرت صاعقه را نشان میدهد

dddd12.ir
منتشر شده در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶