Skip to main content
۵۲۱ بازدید

ساخت فضا پیمایی که می خواهد به نزدیکترین فاصله از خورشید برسد

Geometrical Excalibur
منتشر شده در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۶