نظر سنجی و پیام ناشناس ۰۰:۱۰
۱۳۰ بازدید پارسال
آهنگ  That's Life با ترجمه ( توی توضیحات) ۰۳:۳۳
آهنگ My Love will never die ۰۳:۰۴
۱,۷۴۶ بازدید پارسال
انتظار... و آهنگ tell me you love me ۰۳:۰۰
۲۱۳ بازدید پارسال
Pieces - Red - With Lyrics ۰۶:۰۴
۱۲۲ بازدید پارسال
AMV - Tokyo ghoul - demons ۰۳:۵۷
۲۲۶ بازدید پارسال
AMV- Tokyo ghoul - Toka kirishima ۰۳:۴۱
۱۷۹ بازدید پارسال
AMV- Attack on titans - Levi Ackerman - Imagine Dragons Radioactive ۰۲:۰۷
Darling in the FranXX - Coldplay The Scientist - AMV ۰۴:۱۵
۱۱۴ بازدید پارسال
این نیز بگذرد ۰۰:۳۶
۱۸۹ بازدید پارسال
Alan Walker & Cold Play - Hymn for the weekend - نایتکور ۰۳:۵۰
Alan Walker - Spectre ۰۳:۵۱
۱۶۹ بازدید پارسال
Jaime  Lannister ۰۶:۴۴
۴۰۸ بازدید پارسال
Im not ok - من خوب نیستم ۰۳:۳۰
۱۴۱ بازدید پارسال
AMV  Darling in the FranXX - Impossible ۰۳:۴۶
۳۸۴ بازدید پارسال
آهنگ بیکلام بازیAssassin's Creed Rogue ۰۱:۵۰
۴۱۰ بازدید پارسال
کلیپ All I Want پارت دوم ۰۵:۱۱
۵۵ بازدید پارسال
کلیپ غمگین All I Want ۰۵:۱۹
۱۴۵ بازدید پارسال
آهنگ Echo از Jason Walker ۰۳:۴۰
۴۳۹ بازدید پارسال
یه دل نوشته از خودم برای ارواح نما ۰۰:۰۶
آهنگ the scientist از Cold play ۰۴:۲۵
۱۴۵ بازدید پارسال
آهنگ Fix you از Cold play ۰۴:۵۶
۱۲۸ بازدید پارسال
آهنگ غمگین Time ( زمان ) از Hans zimmer ۰۴:۴۵