فیتنس پرو

فیتنس پرو

اجرای صحیح حرکت لانگ به عقب با وزن بدن ۰۱:۰۸
تکنیک های انجام حرکت پرس سرشانه با هالتر ۰۲:۱۶
اجرای صحیح حرکت کرانچ روی توپ تمرین ۰۰:۱۸
۱,۳۷۳ بازدید ۲ سال پیش