بدمینتون ایران

بدمینتون ایران

TIAN Qing / ZHAO Yunlei VS Christinna PEDERSEN / Kamilla RYTTER JUHL ۱:۱۰:۴۰
2. FedEx- A good start two backhand return of serve ۰۲:۰۴
۷۹ بازدید ۴ سال پیش
۱.FedEx - A good start to a forehand serve ۰۱:۵۱
۲۰۹ بازدید ۴ سال پیش