اگــه بـِ مَـنـ بــود ۰۰:۴۷
۷۲ بازدید ۲۰ ساعت پیش
چالش×M× ۰۰:۲۲
۶۴ بازدید ۲۰ ساعت پیش
√~√My blackpink ۰۱:۰۶
۱۰۳ بازدید ۱۰ روز پیش
Princess doesn't cry ۰۱:۱۴
۲۶۱ بازدید ۱۵ روز پیش
راسـ گُفتَـنــــ... ۰۰:۳۳
۱۵۰ بازدید ۲۵ روز پیش
..Ghasam ۰۳:۰۹
۱۳۹ بازدید ۲۵ روز پیش
♪ Someone you loved ♪cover♫ ۰۰:۵۴
۲۶۱ بازدید ۱ ماه پیش
کاور دنس بلک پینک ۰۰:۲۳
۳۰۵ بازدید ۲ ماه پیش
پشت صحنهHow you like that رزی❤-❤ ۰۱:۱۳
۲۱۸ بازدید ۲ ماه پیش
??Ok understand ۰۰:۱۳
۱۱۶ بازدید ۲ ماه پیش
آرووووم ۰۰:۲۶
۱۷۴ بازدید ۲ ماه پیش
من*-* ۰۰:۲۷
۲۶۳ بازدید ۲ ماه پیش
تقدیر بی تقصیر نیست☪ ۰۰:۴۵
۱۶۴ بازدید ۲ ماه پیش
☝ಠ_ಠ ☝ ۰۰:۱۱
۲۷۳ بازدید ۳ ماه پیش
کــــاش  بـــــــــاید ۰۰:۱۸
۱۶۳ بازدید ۳ ماه پیش
crossing over ಥ_ಥ ۰۰:۲۸
۲۲۸ بازدید ۳ ماه پیش
خواستگاری ب سبک مهندسای هوافضا *-* ۰۰:۵۳
ویروس کشی ب سبک ریاضی ۰۱:۰۰
۲۲۳ بازدید ۵ ماه پیش
دلم تا برایت تنگ میشود.. ۰۰:۳۰
۱۴۱ بازدید ۵ ماه پیش
وختی رزی ب ماهیا شیر میدع*-* ۰۰:۳۰
۲۴۲ بازدید ۵ ماه پیش
ادم های بی معرفتی ... ۰۰:۱۵
۲۹۸ بازدید ۵ ماه پیش
...Ayandeh ۰۱:۱۹
۲۳۹ بازدید ۶ ماه پیش
اصالت یا کثافت مسله این اس *-* ۰۰:۵۹
۱۷۴ بازدید ۷ ماه پیش
► FenCh◄ ۰۰:۰۹
۱۶۶ بازدید ۹ ماه پیش
I hate you.. I love you ۰۳:۴۳
۳۵۳ بازدید ۹ ماه پیش
من  ☝  ✦-✦ ۰۱:۰۰
۲۲۹ بازدید ۹ ماه پیش
تفاوت کیپاپرا-درخواستی- ۰۴:۰۲
۱,۱۳۳ بازدید ۹ ماه پیش
+ tim show + ۰۰:۳۸
۱۹۱ بازدید ۹ ماه پیش
تفاوت یک کیپاپر را احساس کنید.. ۰۱:۰۰
۳۰۵ بازدید ۹ ماه پیش
Kick it♛BLACK PINK♛ ۰۳:۱۱
۷,۸۶۹ بازدید ۹ ماه پیش
NOT TODAY- BTS  MV ۰۴:۵۰
۳۵۸ بازدید ۹ ماه پیش
اجرای جذاب آهنگ  Love Shot از اکسو ۰۳:۲۶
۲۷۳ بازدید ۹ ماه پیش
...Princesses dont cry ۰۳:۱۷
۲۲۲ بازدید ۹ ماه پیش
. . .Our dreams ۰۰:۴۷
۱۹۷ بازدید ۱۰ ماه پیش
cheap Thrills ایران0~o ۰۱:۰۰
۱۵۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
کاوربسیار زیبا اهنگ Solo  جنی XD ۰۱:۱۲
۳۵۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
کاوراهنگSolo از Emma ۰۳:۰۶
۷۶۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
وقتی kill this love گوش میدی   XD ۰۴:۲۸
۵۹۰ بازدید ۱۰ ماه پیش
They tell me think... ۰۳:۱۴
۵۱۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
... a princess dosen`t cry ... ۰۳:۲۹
۳۹۸ بازدید ۱۱ ماه پیش
...Let me down slowly... ۰۳:۰۴
۲۹۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
. . .GOD PLANS. . . ۰۳:۲۴
۲۳۵ بازدید ۱۱ ماه پیش
WITHOUT ME- cover ۰۲:۴۴
۲۰۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
~  Nightmare ~ ۰۳:۵۵
۲۸۲ بازدید ۱۲ ماه پیش
. . .One step closer... ۰۴:۱۸
۳۱۶ بازدید ۱۲ ماه پیش
معذرت خواهی... ۰۰:۱۳
۱۳۶ بازدید پارسال
وقتی میخوای ب دوستت کمک کنیXD ۰۰:۴۹
۳۵۰ بازدید پارسال
برای خودم ۰۵:۰۶
۴۰۷ بازدید پارسال
تفاوت آدرس دادن خارجیا با ایرانیا ۰۱:۰۰