LOVE IS ♥K POP♥ (I'm wooky)

LOVE IS ♥K POP♥ (I'm wooky)

منو دنبال کنین بی زحمت^_^ ۰۰:۰۵
۶۷۷ بازدید ۴ سال پیش
کانال آوردم بدنبالید لطفا... ۰۰:۰۵
۲۷۰ بازدید ۴ سال پیش
تک پرم... ۰۰:۰۵
۱,۳۰۷ بازدید ۴ سال پیش
......!!! ۰۰:۰۵
۳۶۴ بازدید ۴ سال پیش
عاره اینجوریاس.... ۰۰:۰۵
۴۸۰ بازدید ۴ سال پیش
هانا دیوثه ...D&E ۰۴:۲۶
۲۵۶ بازدید ۴ سال پیش
Happy birthday hyun jung ۰۲:۴۹
۴,۱۹۰ بازدید ۴ سال پیش
HUNHAN IS REAL... ۰۲:۳۶
۱,۷۱۲ بازدید ۴ سال پیش
exo-promise ۰۴:۳۹
۴,۸۳۴ بازدید ۴ سال پیش
لوهانی:)) ۰۰:۳۴
۸۴۱ بازدید ۴ سال پیش
تولد سوهو،لیدرمون،مبارکههههه!! ۰۲:۱۹
۱,۰۲۸ بازدید ۴ سال پیش
AMBER 엠버_On My Own (Feat.Gen Neo)_Music Video ۰۲:۵۴
۵,۲۵۸ بازدید ۴ سال پیش
کانال آوردم بدنبالیدلطفا:)) ۰۰:۰۷
۶۸ بازدید ۴ سال پیش
exo funny ۰۲:۴۲
۷۲۷ بازدید ۴ سال پیش
..... ۰۰:۰۷
۷۹ بازدید ۴ سال پیش
your beautifull con3rt ۰۱:۲۳
۴۹۵ بازدید ۴ سال پیش
....exo.... ۰۰:۳۰
۱,۳۰۶ بازدید ۴ سال پیش
تقدیم به همه رفقا:))+توضیح ۰۱:۱۶
۱۶۰ بازدید ۴ سال پیش
city hunter-تولد ابجی حدیثمون مبااااارک ۰۳:۳۸
۱,۲۳۷ بازدید ۴ سال پیش
..... ۰۱:۱۰
۲۰۶ بازدید ۴ سال پیش
mv-Kris-Bad Girl ۰۴:۳۷
۷,۶۳۳ بازدید ۴ سال پیش
دلم گرفته... ۰۴:۰۱
۲۰,۰۲۸ بازدید ۴ سال پیش
EXO Next Door 2015-  Behind The Scenes ۰۱:۳۵
۵,۳۱۲ بازدید ۴ سال پیش
(براتون حسابی دعاکردم)-super junior ۰۴:۰۹
۸۶۱ بازدید ۴ سال پیش
اکسوالیا بجنبین داداکای عقبه+ت م ۰۰:۵۱
۳۵۸ بازدید ۴ سال پیش
تولدت مبارک عشق من!!! ۰۳:۳۴
۹۴۸ بازدید ۴ سال پیش
happy birthday *lu han* ۰۴:۰۳
۳۷۵ بازدید ۴ سال پیش
Kai, Sehun, Luhan - Dance(تولد* لوهان *جلوجو مبارک:)) ) ۰۱:۵۸
EXO - Full Moon  Machine ۰۶:۰۸
۱۱,۰۹۴ بازدید ۴ سال پیش
*هانیه خانوم تولدتون مبارک* ۰۱:۳۲
۱۱۵ بازدید ۴ سال پیش
هفته هونهانی مبارک!!! ۰۳:۴۷
۱,۵۳۹ بازدید ۴ سال پیش
happy birthday sehun ۰۲:۰۹
۹۳۶ بازدید ۴ سال پیش
4YEARS WITH EXO ۰۲:۵۱
۹۳۷ بازدید ۴ سال پیش
give me your heart(تولدجونگمین مبارک) ۰۴:۳۷
۱۹۱ بازدید ۴ سال پیش
happy birthday"jung min' ۰۵:۴۱
۴۷۹ بازدید ۴ سال پیش
تولدجکسون مبارک!! ۰۰:۴۲
۱,۴۵۲ بازدید ۴ سال پیش
happy birthday *xiu minباتاخیر* ۰۰:۴۸
۱,۰۷۱ بازدید ۴ سال پیش
GOT7_Just_right__MV ۰۴:۰۲
۱,۰۰۷ بازدید ۴ سال پیش
happy birthday kyu jong ۰۳:۱۸
۸۴۰ بازدید ۴ سال پیش
اوووپا کیوجونگ تولدت مبااااارک:))kyu jong ۰۴:۱۹
مگه امروز ولنتاینه؟!!جدا؟عجججب... ۰۳:۱۵
۵۰۷ بازدید ۴ سال پیش
EXO_Miracles in December_MV ۰۴:۳۳
۱,۲۵۰ بازدید ۴ سال پیش
راسی تولدشیوون مبارک البت باکمی تاخیرp: ۰۴:۴۷
exo-mتقدیم به همه دنبال کننده هام:)) ۰۴:۲۱
۱,۰۲۱ بازدید ۴ سال پیش
تولد کیوهیون مبارککک:) ۰۴:۰۰
۱,۳۹۲ بازدید ۴ سال پیش
میکس عکسای got7-کارخودم ۰۳:۳۰
۵۷۲ بازدید ۴ سال پیش
کمک میخام....توضیحات ۰۰:۳۳
۳۴۵ بازدید ۴ سال پیش
خب مث اینکه شب بخیر!!! ۰۴:۰۳
۹۱۹ بازدید ۴ سال پیش
کوجاین؟؟؟چراکسی چیزی نمیزاره؟؟پوکیدم... ۰۴:۵۵