LOVE IS ♥K POP♥ (I'm wooky)

LOVE IS ♥K POP♥ (I'm wooky)

منو دنبال کنین بی زحمت^_^ ۰۰:۰۵
۶۲۸ بازدید ۴ سال پیش
کانال آوردم بدنبالید لطفا... ۰۰:۰۵
۲۵۰ بازدید ۴ سال پیش
تک پرم... ۰۰:۰۵
۱,۱۴۳ بازدید ۴ سال پیش
......!!! ۰۰:۰۵
۳۵۱ بازدید ۴ سال پیش
عاره اینجوریاس.... ۰۰:۰۵
۴۰۳ بازدید ۴ سال پیش
هانا دیوثه ...D&E ۰۴:۲۶
۲۴۶ بازدید ۴ سال پیش
Happy birthday hyun jung ۰۲:۴۹
۴,۰۲۱ بازدید ۴ سال پیش
HUNHAN IS REAL... ۰۲:۳۶
۱,۶۹۳ بازدید ۴ سال پیش
exo-promise ۰۴:۳۹
۴,۵۸۶ بازدید ۴ سال پیش
لوهانی:)) ۰۰:۳۴
۸۲۶ بازدید ۴ سال پیش
تولد سوهو،لیدرمون،مبارکههههه!! ۰۲:۱۹
۹۵۶ بازدید ۴ سال پیش
AMBER 엠버_On My Own (Feat.Gen Neo)_Music Video ۰۲:۵۴
۵,۲۳۹ بازدید ۴ سال پیش
کانال آوردم بدنبالیدلطفا:)) ۰۰:۰۷
۶۴ بازدید ۴ سال پیش
exo funny ۰۲:۴۲
۷۲۴ بازدید ۴ سال پیش
..... ۰۰:۰۷
۷۷ بازدید ۴ سال پیش
your beautifull con3rt ۰۱:۲۳
۴۶۶ بازدید ۴ سال پیش
....exo.... ۰۰:۳۰
۱,۲۸۵ بازدید ۴ سال پیش
تقدیم به همه رفقا:))+توضیح ۰۱:۱۶
۱۵۷ بازدید ۴ سال پیش
city hunter-تولد ابجی حدیثمون مبااااارک ۰۳:۳۸
۱,۲۲۴ بازدید ۴ سال پیش
..... ۰۱:۱۰
۲۰۱ بازدید ۴ سال پیش
mv-Kris-Bad Girl ۰۴:۳۷
۷,۴۹۹ بازدید ۴ سال پیش
دلم گرفته... ۰۴:۰۱
۱۹,۹۳۶ بازدید ۴ سال پیش
EXO Next Door 2015-  Behind The Scenes ۰۱:۳۵
۵,۲۹۳ بازدید ۴ سال پیش
(براتون حسابی دعاکردم)-super junior ۰۴:۰۹
۸۴۲ بازدید ۴ سال پیش
اکسوالیا بجنبین داداکای عقبه+ت م ۰۰:۵۱
۳۵۴ بازدید ۴ سال پیش
تولدت مبارک عشق من!!! ۰۳:۳۴
۹۳۲ بازدید ۴ سال پیش
happy birthday *lu han* ۰۴:۰۳
۳۶۹ بازدید ۴ سال پیش
Kai, Sehun, Luhan - Dance(تولد* لوهان *جلوجو مبارک:)) ) ۰۱:۵۸
EXO - Full Moon  Machine ۰۶:۰۸
۱۰,۶۳۸ بازدید ۴ سال پیش
*هانیه خانوم تولدتون مبارک* ۰۱:۳۲
۱۰۹ بازدید ۴ سال پیش
هفته هونهانی مبارک!!! ۰۳:۴۷
۱,۴۹۸ بازدید ۴ سال پیش
happy birthday sehun ۰۲:۰۹
۹۳۳ بازدید ۴ سال پیش
4YEARS WITH EXO ۰۲:۵۱
۹۳۴ بازدید ۴ سال پیش
give me your heart(تولدجونگمین مبارک) ۰۴:۳۷
۱۸۸ بازدید ۴ سال پیش
happy birthday"jung min' ۰۵:۴۱
۴۷۵ بازدید ۴ سال پیش
تولدجکسون مبارک!! ۰۰:۴۲
۱,۴۴۶ بازدید ۴ سال پیش
happy birthday *xiu minباتاخیر* ۰۰:۴۸
۱,۰۶۳ بازدید ۴ سال پیش
GOT7_Just_right__MV ۰۴:۰۲
۱,۰۰۴ بازدید ۴ سال پیش
happy birthday kyu jong ۰۳:۱۸
۸۳۵ بازدید ۴ سال پیش
اوووپا کیوجونگ تولدت مبااااارک:))kyu jong ۰۴:۱۹
مگه امروز ولنتاینه؟!!جدا؟عجججب... ۰۳:۱۵
۴۹۰ بازدید ۴ سال پیش
EXO_Miracles in December_MV ۰۴:۳۳
۱,۲۴۶ بازدید ۴ سال پیش
راسی تولدشیوون مبارک البت باکمی تاخیرp: ۰۴:۴۷
exo-mتقدیم به همه دنبال کننده هام:)) ۰۴:۲۱
۱,۰۱۹ بازدید ۴ سال پیش
تولد کیوهیون مبارککک:) ۰۴:۰۰
۱,۳۸۶ بازدید ۴ سال پیش
میکس عکسای got7-کارخودم ۰۳:۳۰
۵۶۹ بازدید ۴ سال پیش
کمک میخام....توضیحات ۰۰:۳۳
۳۴۳ بازدید ۴ سال پیش
خب مث اینکه شب بخیر!!! ۰۴:۰۳
۹۰۷ بازدید ۴ سال پیش
کوجاین؟؟؟چراکسی چیزی نمیزاره؟؟پوکیدم... ۰۴:۵۵