در حال بارگذاری ویدیو ...

کوجاین؟؟؟چراکسی چیزی نمیزاره؟؟پوکیدم...

۱,۵۸۵ بازدید
۵۷ نظر گزارش تخلف
LOVE  IS  ♥K  POP♥ (I'm wooky)
LOVE IS ♥K POP♥ (I'm wooky)

یوهووو کوجایین؟؟؟پ چرانمیاین؟؟.....کانالای دنبالیه من چراهیشکی هیچی نمیزاره؟چرا تامیرم همتون میاین؟اخه چرا؟....
اصن من رفتم درس بخونم نمیخاد بیاین....فرداصاف شیمی ازمن میپرسه بعد عین بزی نیگاش میکنم(البته بلانسبتم ها)...من رفت:(

نظرات
Loading...