امید خزاعی
امید خزاعی

امید خزاعی

به خدا توکل داشته باش ۰۴:۵۹
۶۶ بازدید ۱ ماه پیش
عاقبت به خیری ۰۳:۵۵
۶۸ بازدید ۳ ماه پیش
اهمیت سلامتی ۰۵:۰۵
۹۸ بازدید ۴ ماه پیش
فرصت جوانی ۰۴:۱۷
۶۷ بازدید ۵ ماه پیش
کلید حل مشکلات ۰۴:۲۹
۷۵ بازدید ۶ ماه پیش
راه نجات از مشکلات ۰۲:۱۱
۷۷ بازدید ۷ ماه پیش
مسلمان رمضانی نباشیم! ۰۳:۴۴
۷۸ بازدید ۸ ماه پیش
خدا توبه کنندگان را دوست دارد ۰۳:۳۲
۱۱۹ بازدید ۸ ماه پیش
دعا شب قدر ۰۱:۵۲
۹۱ بازدید ۸ ماه پیش
شب قدر ۰۲:۲۸
۱۱۱ بازدید ۸ ماه پیش
رمضان ماه قرآن ۰۵:۱۰
۹۸ بازدید ۸ ماه پیش
رمضان01 ۰۸:۴۴
۷۵ بازدید ۹ ماه پیش
رمضان2 ۰۲:۱۹
۶۷ بازدید ۹ ماه پیش
کرونا ۰۵:۵۱
۲۰۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
خسران و ضرر ۰۳:۱۹
۶۷ بازدید پارسال
انواع خسران ۰۵:۳۳
۵۲ بازدید پارسال
آثار بدبینی ۰۳:۳۱
۷۷ بازدید پارسال
صابرین چه کسانی هستند؟ ۰۱:۴۵
۷۰ بازدید پارسال
مسلمان رمضان نباشیم ۰۰:۳۱
۹۹ بازدید پارسال
شب قدر ۰۸:۱۶
۶۵ بازدید پارسال
برای خدا عمل ما مهم است ۰۲:۰۸
۱۲۹ بازدید پارسال
آیا خدا ما را دوست دارد؟ ۰۲:۰۲
۲۴۵ بازدید پارسال
آثار و فواید افطاری دادن ۱۰:۴۸
۶۶ بازدید پارسال
اهمیت تربیت روح ۰۹:۵۱
۶۶ بازدید پارسال
مقام انسان ۱۴:۰۰
۸۴ بازدید پارسال
قدرت تصمیم گیری ۰۶:۱۹
۶۸ بازدید ۲ سال پیش
آیا هر بی سوادی نادان است؟ ۰۵:۱۶
۲۹۶ بازدید ۲ سال پیش
علم و عمل ۰۹:۳۰
۱۳۷ بازدید ۲ سال پیش