Skip to main content
رانی
۵۲ بازدید

خدا توبه کنندگان را دوست دارد

امید خزاعی
امید خزاعی
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

شیخ امید خزاعی
شاید خیلی از ما گناه کردیم اما فکر می کنیم راه برگشتی نیست در حالی که خداوند توبه کنندگان رو می بخشد و آنها را دوست دارد.