کانال رسمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کانال رسمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فشار خون چیست ۰۳:۵۲
مغز توانمند من ۰۲:۰۸
جداسازی دوقلو ها ۰۱:۳۸