Skip to main content
۱۳۴ بازدید

  • معلومات زمین شناسی | INFO GEOLOGY
  • Prof.Liآتش به اختیار.

آزمون کشف استعداد در کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

دکتر محمد نامی مدیر گروه علوم فن آوری علوم پزشکی شیراز گفت:والدین هر کودکی دوست دارند که کودکشان بااستعداد و باهوش باشد اما کشف استعدادهای کودکان کار ساده‌ای نیست و نیاز به ارزیابی و آگاهی بزرگترها دارد.