Skip to main content
تک بلیط
۶۷ بازدید

  • معلومات زمین شناسی | INFO GEOLOGY

آزمون کشف استعداد در کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
منتشر شده در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۷

دکتر محمد نامی مدیر گروه علوم فن آوری علوم پزشکی شیراز گفت:والدین هر کودکی دوست دارند که کودکشان بااستعداد و باهوش باشد اما کشف استعدادهای کودکان کار ساده‌ای نیست و نیاز به ارزیابی و آگاهی بزرگترها دارد.