دکتر شاهین باستانی نژاد جراح و متخصص گوش، گلو و بینی - جراح بینی
دکتر شاهین باستانی نژاد جراح و متخصص گوش، گلو و بینی - جراح بینی

دکتر شاهین باستانی نژاد جراح و متخصص گوش، گلو و بینی - جراح بینی

توضیحات

برای این کانال توضیحی ثبت نشده است.

اطلاعات کانال

  • تاریخ ایجاد کانال ۲۳ دی ۱۳۹۸