دکتر شاهین جمیلی
دکتر شاهین جمیلی

دکتر شاهین جمیلی

بای پس کلاسیک ۰۰:۵۳
براکیوپلاستی ۰۱:۰۳
بای پس معده ۰۱:۱۱
مینی بای پس معده ۰۲:۱۸
اسلیو معده ۰۱:۱۱
سندرم دامپینگ ۰۰:۵۸
کاندیدای جراحی لاغری ۰۱:۴۳