دکتر شاهین جمیلی
دکتر شاهین جمیلی

دکتر شاهین جمیلی

بای پس کلاسیک ۰۰:۵۳
درد بعد از جراحی چاقی ۰۰:۰۵
براکیوپلاستی ۰۱:۰۳
بای پس معده ۰۱:۱۱
۱ ماه پیش
مینی بای پس معده ۰۲:۱۹
اسلیو معده ۰۱:۱۱
۱ ماه پیش
سندرم دامپینگ ۰۰:۵۹