دکتر سعید انصاری متخصص اعصاب و روان و روانپزشک

دکتر سعید انصاری متخصص اعصاب و روان و روانپزشک

مفهوم عشق چیست؟ ۰۰:۳۵
دعواهای زن و شوهری ۰۰:۴۰
پائیز را ساده منگر ۰۰:۵۷
درمان دارویی وسواس ۰۱:۴۵
درمان بی خوابی ۰۱:۳۹
رهایی از دلشکستگی... ۰۰:۵۳
باز نشر نکنید ۰۰:۵۸
چرا خوب نمی شم؟؟؟ ۰۰:۴۸
اینم عضو جدید مطب ۰۰:۲۳
این هم پشت صحنه!! ۰۰:۱۳
آیا من دوقطبی هستم؟ ۰۱:۳۰
کمالگرایی- جلسه اول ۲۶:۳۳
لایو پنجشنبه ۲بهمن ۲۰:۳۲