Skip to main content
فاراد سیستم

فاراد سیستم

شرکت بهبود سامانه های اطلاعاتی فاراد شرکتی فناوری محور است که ماموریت آن توسعه و پیاده سازی راهکار های نوین در سازمان ها و شرکت هایی می باشد که با حجم انبوهی از داده ها برای ذخیره سازی و پردازش مواجه می باشند.