فاراد سیستم

فاراد سیستم

توضیحات

شرکت بهبود سامانه های اطلاعاتی فاراد شرکتی فناوری محور است که ماموریت آن توسعه و پیاده سازی راهکار های نوین در سازمان ها و شرکت هایی می باشد که با حجم انبوهی از داده ها برای ذخیره سازی و پردازش مواجه می باشند.

اطلاعات کانال

  • تاریخ ایجاد کانال ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸