جت اموز

جت اموز

اموزش هکر قانونمند ورژن 10 (CEH V10) - جلسه 32 ۵۱:۱۳
اموزش هکر قانونمند ورژن 10 (CEH V10) - جلسه 9 ۵۹:۲۸
اموزش هکر قانونمند ورژن 10 (CEH V10) - جلسه 6 ۴۵:۰۱
اموزش هکر قانونمند ورژن 10 (CEH V10) - جلسه 5 ۲۶:۵۳
اموزش هکر قانونمند ورژن 10 (CEH V10) - جلسه 4 ۴۲:۴۲
اموزش هکر قانونمند ورژن 10 (CEH V10) - جلسه 1 ۱۸:۵۰
فوت و فن بازی سازی - جلسه 4 ۰۶:۳۷
۲۰۸ بازدید پارسال
فوت و فن بازی سازی - جلسه 3 ۰۹:۰۳
۱۳۲ بازدید پارسال
فوت و فن بازی سازی - جلسه 2 ۰۹:۱۸
۲,۵۸۰ بازدید پارسال
فوت و فن بازی سازی - جلسه 1 ۰۲:۵۳
۱۷۱ بازدید پارسال
آموزش بازی سازی با ۲۰۱۸ unity - جلسه 4 ۰۹:۵۵
آموزش بازی سازی با ۲۰۱۸ unity - جلسه 7 ۰۷:۰۵
آموزش بازی سازی با ۲۰۱۸ unity - جلسه 6 ۰۹:۲۳
آموزش بازی سازی با ۲۰۱۸ unity - جلسه 5 ۱۱:۴۱
آموزش بازی سازی با ۲۰۱۸ unity - جلسه 3 ۰۷:۳۲
آموزش بازی سازی با ۲۰۱۸ unity - جلسه 2 ۰۸:۵۶
آموزش بازی سازی با ۲۰۱۸ unity - جلسه 1 ۰۵:۵۰
آموزش شبکه نتورک پلاس (+Network) - جلسه 6 ۱۸:۲۲
آموزش شبکه نتورک پلاس (+Network) - جلسه 5 ۰۹:۴۴
آموزش شبکه نتورک پلاس (+Network) - جلسه 4 ۰۹:۰۲
آموزش شبکه نتورک پلاس (+Network) - جلسه 3 ۱۴:۳۶
آموزش شبکه نتورک پلاس (+Network) - جلسه 2 ۱۰:۴۲
آموزش شبکه نتورک پلاس (+Network) - جلسه 1 ۰۵:۲۴
اموزش خروجی گرفتن بهینه از یونیتی (2) ۲۲:۵۹
اموزش خروجی گرفتن بهینه از یونیتی (1) ۰۹:۰۵
اموزش خروجی گرفتن بهینه از یونیتی (3) ۱۰:۴۶
اموزش جامع طراحی وب سایت با HTML (قسمت3) ۲۶:۴۲
اموزش جامع طراحی وب سایت با HTML (قسمت1) ۲۸:۰۰
اموزش جامع طراحی وب سایت با HTML (قسمت2) ۲۹:۳۲
اموزش طراحی بازی pong با موتور یونیتی (3) ۵۲:۰۸
اموزش طراحی بازی pong با موتور یونیتی (2) ۳۱:۰۵
اموزش طراحی بازی pong با موتور یونیتی (1) ۲۸:۳۳
اموزش جامع طراحی وب سایت با CSS  (قسمت 3) ۲۹:۰۰
اموزش جامع طراحی وب سایت با CSS  (قسمت 2) ۲۱:۵۵
اموزش جامع طراحی وب سایت با CSS  (قسمت 1) ۲۴:۱۴
اموزش رابط کاربری در یونیتی ۵ (5) ۱۳:۳۰
اموزش رابط کاربری در یونیتی ۵ (4) ۱۳:۳۰
۱۴۹ بازدید ۲ سال پیش
اموزش رابط کاربری در یونیتی ۵ (4) ۱۰:۳۱
اموزش رابط کاربری در یونیتی ۵ (3) ۱۳:۱۲
۲۰۰ بازدید ۲ سال پیش
اموزش رابط کاربری در یونیتی ۵ (2) ۰۹:۴۵