کالامهر

کالامهر

فوم ملات پلی اورتانی زتکس STONEFIX ۰۳:۲۵
۲۲ بازدید ۶ روز پیش
فوم پلی اورتانی آکفیکس AKFIX 805 ۰۲:۲۲
۵۷ بازدید ۲۰ روز پیش
ممبران آب بند کننده پلی اورتانی ۰۲:۱۸
۵۳ بازدید ۲۹ روز پیش
ممبران ضدآب کننده آکریلیک ۰۲:۱۹
۳۵ بازدید ۲۹ روز پیش
اسپری فوم پلی اورتانی ۰۵:۱۶
۴۵ بازدید ۲۹ روز پیش
ممبران آب بندی کننده هیبریدی ۰۱:۵۸
۴۴ بازدید ۲۹ روز پیش
چسب و درزگیر زتکس ZETTEX MS 70 POLYMER ۰۴:۰۰
۵۰ بازدید ۱ ماه پیش
اسپری پاک کننده زتکس ZETTEX MULTIFOAM ۰۱:۴۹
۵۰ بازدید ۱ ماه پیش
اسپری محافظتی روی زتکس ZETTEX ZINC SPRAY ۰۵:۵۶
درزگیر واشرساز زتکس ZETTEX PACKING SEALER ۰۲:۰۰
درزگیر سیلیکونی تک‌جزئی 100e akfix ۰۱:۲۸
۴۹ بازدید ۱ ماه پیش
اسپری پاک کننده زتکس ZETTEX PROFI CLEANER SPRAY ۰۰:۵۵
چسب چوب پلی اورتانی آکفیکس AKFIX PA360 ۰۱:۰۰
درزگیر سیلیکون اسیدی آکفیکس AKFIX SILICONE 100E ۰۱:۰۰
Zettex Eco seal ۰۱:۳۰
۴۳ بازدید ۱ ماه پیش
درزگیر سیلیکون خنثی آکفیکس AKFIX 915N ۰۱:۰۰
چسب قطره ای آکفیکس AKFIX 705 ۰۱:۰۰
۹۷ بازدید ۱ ماه پیش